Interim CFO

Tillsatt – Vi söker Interim CFO med erfarenhet från privata och börsnoterade bolag. Resor inom norden kan förutses.
Placering i Stockholm.
Start i januari och 3-6 månader framåt.