Interim Sales and Marketing Manager

Interim försäljnings- och marknadschef för fackhandel- och  B2B-försäljning inom byggnadsmaterial

Vår uppdragsgivare söker en försäljnings- och marknadschef med dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt lett och drivit försäljningsorganisationer. Gärna någon med bakgrund/erfarenhet inom byggnadsmaterial/byggprodukter/verktyg eller liknande. Verksamheten bedriver fackhandel och B2B-försäljning står för majoriteten av omsättningen. Placering är i Stockholm.

Apply here
Remove file

Remove file

Remove file

Remove file

Add file

I agree that Nordic Interim store my profile in its data base as a potential candidate for future assignments (the Personal Data Act).